Szolgáltatás korlátozása

Tisztel Előfizetőink!

A következők szerint tájékoztatjuk Önöket a fizetési késedelem esetén alkalmazandó szolgáltatás korlátozásának folyamatáról:

Amennyiben az Előfizető a tárgyhónapban nem fizeti meg az előírt határidőre az esedékes szolgáltatási díjat a következő hónap szolgáltatási díját tartalmazó számlával egyidejűleg fizetési emlékeztetőt kap, amely egyben fizetési felszólításnak minősül. Az emlékeztető mobil telefonszámmal rendelkező előfizetők esetében SMS-sel, vagy postai úton kerül megküldésre.

Ha Előfizető a számla kiegyenlítését továbbra is elmulasztja és a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt – 30 napos – határidő elteltét követően is lejárt díjtartozása van, a szolgáltatást Szolgáltató a 30. naptól korlátozza.

A korlátozásról annak időpontja előtt legalább 3 nappal megelőzően SMS értesítést (mobilszámmal nem rendelkező Előfizetők részére levelet) küldünk.

Amennyiben Előfizető az addig esedékessé vált összes tartozását rendezi (vagy erről a Szolgáltatót hitelt érdemlő módon tájékoztatja), úgy Szolgáltató a szolgáltatást 72 órán belül visszakapcsolja a Díjszabás szerinti visszakapcsolási díj érvényesítése mellett.

Ha az Előfizető a díjtartozását továbbra sem rendezi, a korlátozást követő hónapban az előfizetői szerződés 30 napos felmondási idővel felmondásra kerül.

Oldal tetejére