• 2021. október 4.
Október 4 től -17-ig a Spektrum csatornát kódolatlanul érhetik el a mindigTV nézői, és a mindigTV PRÉMIUM előfizetők is, a mindigTV GO alkalmazáson keresztül.
  • 2021. szeptember 15.
Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2021. szeptember 19-én (vasárnap) 00:00 és 05:00 között tervezett rendszerfejlesztési munkálatok miatt a SimplePay online fizetési rendszerének internetes kártyaelfogadási szolgáltatása szünetelni fog.  • 2021. szeptember 7.
Bükkösd, Szigetvár, Kaposvár, Kiskőrös, Hollóháza, Füzérradvány
  • 2021. szeptember 3.
Telenor hálózatfejlesztés miatt több településen elszórtan körülbelül 15-30 perces 2G/3G/4G szolgáltatás kiesésekre lehet számítani.
  • 2021. augusztus 9.
Bonyhád, Dunaújváros, Mecseknádasd, Tamási, Uzd, Veszprém, Zirc, Karcag, Siófok

TV +NET szolgáltatás - Akciós feltételek meglévő ügyfeleknek

A.) Általános feltételek

Az akcióban azok a mindigTV PRÉMIUM TV szolgáltatással rendelkező Előfizetők vehetnek részt, akik:
• az akcióban való részvételre irányuló szándékukat kifejező nyilatkozatuk megtételekor a szolgáltatóval Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomagot határozatlan, vagy határozott időtartamú előfizetői szerződéssel veszik igénybe;
• meglévő előfizetésük megszüntetésével egyidejűleg vállalják, hogy új előfizetői szerződést kötnek TV+NET csomagra az alábbiak szerint:;
• az új, határozott tartamú előfizetői szerződés keretében,
o TV+NET 60 Alapcsomaggal,
o TV+NET 60 Családi csomaggal,
o TV+NET 150 Alapcsomaggal,
o TV+NET 150 Családi csomaggal

o vagy TV+NET 300 Családi csomaggal, televízió és mobilinternet szolgáltatást tartalmazó csomagok egyikére fizetnek elő,

• a választott előfizetési csomag első hónapra esedékes díját és az egyszeri regisztrációs díjat előre megfizetik, az alábbiaknak megfelelően:
o Személyes szerződéskötés esetén az új előfizetői szerződés megkötésével egy időben,
o telefonon vagy weben történő megrendelés esetén pedig a szolgáltatáshoz szükséges eszközök átvételekor.
Az előfizetői szerződést személyes ügyfélszolgálati irodáink valamelyikében, telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül vagy webshopunkban rendelik meg és a szerződéskötéssel egyidejűleg a szolgáltatásokhoz új eszközt vásárolnak.
Az akció keretén belül szolgáltatási címenként csak egy előfizetői szerződés megkötése és maximum 3 kedvezményes árú dekóder / CI+ modul megvásárlása lehetséges.
Személyes ügyfélszolgálati irodáink elérhetősége: https://mindigtv.hu/premium/ugyfeleinknek/kapcsola...
Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: 1211 (07:00 – 21:00 élő hang)
A webshop elérhetősége: https://mindigtv.hu/premium/webshop
Az akcióban megköthető előfizetői szerződés időtartama 24 hónapos határozott tartam.
Az akció időtartama: 2021. augusztus 2-től visszavonásig.
Az akció visszavonásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

B.) Díjak

Egyszeri és havi díjak
Az egyszeri regisztrációsdíj 24 hónapos határozott idejű és határozatlan idejű szerződéskötés esetén 2.799 Ft. A havi díj az ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő díjnak megfelelő összeg
Eszközök díjai
Eszköz megnevezése
Díjak 24 hónapos határozott tartamú szerződés esetén Kedvezményes ár (bruttó Ft) Díjak határozatlan tartamú szerződés esetén
Listaár (bruttó Ft)

Eszköz megnevezése

Díjak 24 hónapos határozott tartamú szerződés esetén Kedvezményes ár (bruttó Ft)

Díjak határozatlan tartamú szerződés esetén

Listaár (bruttó Ft)

NET eszköz egyszeri díja_ desktop router

0

33 200

NET eszköz egyszeri díja_
MiFi router

0

21 700


C.) Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, csomagváltás íjak

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az Előfizető vállalja, hogy fenntartja jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben az Előfizető az előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, vagy annak szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az Előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a szerződés megszűnéséig nyújtott és az Előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:
• Regisztrációs díjból nyújtott kedvezmény (bruttó 2 201 Ft)
• Az eszközök eladási árából nyújtott kedvezmény: Eszköz listaáras vételi ára –Eszköz kedvezményes ára

Oldal tetejére