• 2021. július 9.
Szentgotthárd, Kazincbarcika, Sály, Sátoraljaújhely, Tokaj, Zalaegerszeg
 • 2021. június 18.
mindigTV PRÉMIUM
 • 2021. június 10.
Aggtelek / Perkupa, Domaháza, Felsőgagy, Fony / Boldogkőváralja, Gömörszőlős / Kelemér, Hernádpetri / Pusztaradvány, Kissikátor, Parasznya / Kondó, Szilvásvárad, Vác, Balassagyarmat, Karancs, Nagylóc, Pásztó/Mátraszőlős, Salgótarján, Komádi
 • 2021. május 6.
Békéscsaba, Nagykanizsa, Patak, Perőcsény, Szolnok, Miskolc-Avas, Miskolc-Diósgyőr, Miskolc-Tapolca, Nagymaros, Pécs-Diana, Pécs-Misina, Kékesd, Siklós, Mór, Szombathely
 • 2021. április 16.
Hálózati karbantartás miatt 2021. április 17. 22:00 óra és április 18. 03:00 között webshopunkban és online ügyfélkapunkon időszakosan nem lesznek elérhetőek a szolgáltatásaink.

TV +NET szolgáltatás - Akciós feltételek meglévő ügyfeleknek

Akciós feltételrendszer mindigTV PRÉMIUM előfizetőknek 2020. november

 • Általános feltételek

Az akcióban azok a mindigTV PRÉMIUM TV szolgáltatással rendelkező Előfizetők vehetnek részt, akik:

 • az akcióban való részvételre irányuló szándékukat kifejező nyilatkozatuk megtételekor a szolgáltatóval Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomagot határozatlan, vagy határozott időtartamú előfizetői szerződéssel veszik igénybe;
 • meglévő előfizetésük megszüntetésével egyidejűleg vállalják, hogy új előfizetői szerződést kötnek TV+NET csomagra az alábbiak szerint:
  • az új, határozott tartamú előfizetői szerződés keretében, TV+NET 60 Alapcsomaggal, TV+NET 60 Családi csomaggal, TV+NET 150 Alapcsomaggal, TV+NET 150 Családi csomaggal vagy TV+NET 300 Családi csomaggal, televízió és mobilinternet szolgáltatásokat tartalmazó csomagok egyikére fizetnek elő,
 • a szerződéskötéssel egyidejűleg mobilinternet szolgáltatáshoz új eszközt vásárolnak;
 • az előfizetői szerződést személyes ügyfélszolgálati irodáink valamelyikében, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kötik meg (személyes ügyfélszolgálati irodáink elérhetősége: http://mindigtv.hu/premium/ugyfeleinknek/kapcsolat/szemelyes-ugyfelszolgalatok)

Az akcióban megköthető előfizetői szerződés időtartama 24 hónapos határozott tartam.

Az akció időtartama: 2021. május 19. - visszavonásig.

Az akció visszavonásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az Előfizetőket.

B.) Díjak

Egyszeri és havi díjak

Az egyszeri regisztrációs díj 24 hónapos határozott idejű szerződéskötés esetén 2.799 Ft. Határozatlan idejű szerződés esetén az egyszeri regisztrációs díj az ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaár 5 000 Ft.

A havi díj az ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő díjnak megfelelő összeg.

Eszközök díjai

Eszköz megnevezése

Díjak 24 hónapos határozott tartamú szerződés esetén Kedvezményes ár (Ft)

Díjak határozatlan tartamú szerződés esetén

Listaár (Ft)

NET eszköz egyszeri díja desktop router

0

33.200

NET eszköz egyszeri díja mifi router

0

21.700

Az eszköz árából nyújtott kedvezmény mértéke a határozatlan tartanú szerződés esetén fizetendő díj és a határozott tartamú szerződés esetén biztosított kedvezményes díj különbözete.

C.) Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, csomagváltás

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az Előfizető vállalja, hogy fenntartja jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben az Előfizető az előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, vagy annak szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az Előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a szerződés megszűnéséig nyújtott és az Előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

 • Regisztrációs díjból nyújtott kedvezmény (bruttó 2 201 Ft)
 • Az eszközök eladási árából nyújtott kedvezmény

Eszköz listaáras vételi ára –Eszköz kedvezményes ára

Az Előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (12.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a szolgáltató TV+NET szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.

Oldal tetejére