• 2022. június 23.
Tájékoztatjuk Előfizetőinket, hogy 2022. június 22. napjától megszüntetjük a hangazonosítás lehetőségét, amellyel összefüggésben az Adatkezelési Tájékoztatóból is törlésre került ez az adatkezelés, s a hangazonosítás során keletkezett hangminták pedig törlésre kerültek. Az érintettek külön levélben is értesítésre kerülnek.
 • 2022. június 8.
Szolnok, Tatabánya, Vác, Zirc
 • 2022. május 10.
Úzd, Tamási, Mecseknádasd, Keszthely, Dunaújváros, Bonyhád, Mosonmagyaróvár, Vasvár, Lenti, Siklós, Pécs, Orfű, Kékesd, Kiskőrös, Székesfehérvár, Sopron, Sopron Dalos-hegy, Nagykanizsa, Kőszeg
 • 2022. május 5.
A Budai ügyfélszolgálati iroda technikai okok miatt 2022. május 11-én 14:30-kor zár.
 • 2022. május 3.
Szerdán (2022.05.04.) 10:00 órakor automatikus csatornafrissítés lesz újrahangolással.

TV+NET szolgáltatás - Akciós feltételek új ügyfeleinknek

Akciós feltételrendszer TV+NET új előfizetők 2022. május


A.)Általános feltételek

Az akcióban azok a szolgáltatást igénylők vehetnek részt, akik: új előfizetőnek minősülnek, vagyis az akcióban való részvételre irányuló szándékukat tartalmazó nyilatkozatuk megtételekor a Szolgáltatóval sem határozott, sem határozatlan időtartamú előfizetői szerződéssel nem rendelkeznek;

 • az új, határozott tartamú előfizetői szerződés keretében,
  • TV+NET 60 Alapcsomaggal,
  • TV+NET 60 Családi csomaggal,
  • TV+NET 150 Alapcsomaggal,
  • TV+NET 150 Családi csomaggal
  • vagy TV+NET 300 Családi csomaggal, televízió és mobilinternet szolgáltatást tartalmazó csomagok egyikére fizetnek elő,
 • a választott előfizetési csomag első hónapra esedékes díját és az egyszeri regisztrációs díjat előre megfizetik, az alábbiaknak megfelelően:
  • Személyes szerződéskötés esetén az új előfizetői szerződés megkötésével egy időben,
  • telefonon vagy weben történő megrendelés esetén pedig a szolgáltatáshoz szükséges eszközök átvételekor.

Az előfizetői szerződést személyes ügyfélszolgálati irodáink valamelyikében, telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül vagy webshopunkban rendelik meg és a szerződéskötéssel egyidejűleg a szolgáltatásokhoz új eszközt vásárolnak.

Az akció keretén belül szolgáltatási címenként csak egy előfizetői szerződés megkötése és maximum 3 kedvezményes árú dekóder / CI+ modul megvásárlása lehetséges.

Személyes ügyfélszolgálati irodáink elérhetősége: https://mindigtv.hu/premium/ugyfeleinknek/kapcsolat/szemelyes-ugyfelszolgalatok/

Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: 1211 (07:00 – 21:00 élő hang)

A webshop elérhetősége: https://mindigtv.hu/premium/webshop

Az akcióban megköthető előfizetői szerződés időtartama 12 hónapos határozott tartam.

Az akció időtartama: 2022 május 16-tól visszavonásig.

Az akció visszavonásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

B.)Díjak

1.Egyszeri és havi díjak

Az egyszeri regisztrációs díj ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaár 5000 Ft. A havi díj az ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő díjnak megfelelő összeg.

2.Eszközök díjai

Eszköz megnevezése

Díjak 12 hónapos határozott tartamú szerződés esetén kedvezményes ár (bruttó Ft)

Díjak határozatlan tartamú szerződés esetén

listaár (bruttó Ft)

TV eszköz egyszeri díja dekóder

0

14 999

TV eszköz egyszeri díja CA modul

7 999

14 999

NET eszköz egyszeri díja_ desktop router

0

33 200

NET eszköz egyszeri díja_ mifi router

0

21 700

Az eszköz árából nyújtott kedvezmény mértéke a határozatlan tartamú szerződés esetén fizetendő díj és a határozott tartamú szerződés esetén biztosított kedvezményes díj különbözete.

C.)Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, csomagváltás

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az Előfizető vállalja, hogy fenntartja jogviszonyát a Szolgáltatóval. Amennyiben az Előfizető az előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, vagy annak Szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az Előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a Szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a szerződés megszűnéséig nyújtott és az Előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

 • Az eszközök eladási árából nyújtott kedvezmény:

Eszköz listaáras vételi ára –Eszköz kedvezményes ára

Az Előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (10.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a Szolgáltató TV+NET szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el

Oldal tetejére