Tv szolgáltatás - Akciós feltételek új ügyfeleinknek

Akciós feltételek új előfizetőknek


A.) Általános feltételek

Az akcióban azok az Előfizetők vehetnek részt, akik:

 • új Előfizetők, vagyis az akcióban való részvételre irányuló szándékukat tartalmazó nyilatkozatuk megtételekor a mindigTV PRÉMIUM szolgáltatás igénybe vételére a szolgáltatóval sem határozott, sem határozatlan időtartamú előfizetői szerződéssel nem rendelkeznek,
 • az új előfizetői szerződés keretében Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomagra fizetnek elő,
 • szóban, írásban, illetve a web áruházon keresztül a Szolgáltatóval a szolgáltatás igénybe vételére vonatkozóan előfizetői szerződést kötnek.
 • az akcióban részletezett szolgáltatási díjak egy vételi eszköz igénybevétele esetén érvényesek.

Az akciósan igénybe vehető szolgáltatás az Előfizető választása szerint Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomag, az előfizetői szerződés határozott idejű, időtartama 12 hónap.

Az akció időtartama: 2021. december 20. – visszavonásig

Az akció visszavonásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

B.) Díjak

 • Az egyszeri aktiválási díj:
 • Belépő műsorcsomag díja:
 • Alap műsorcsomag díja:
 • Családi műsorcsomag díja:
 • Gyerek műsorcsomag díja:
 • Szabadidő kiegészítő csomag díja (kizárólag Alap vagy Családi műsorcsomag mellé rendelhető)
 • Eszközök díjai:

12 hónapos határozott idejű szerződés esetén bruttó 2.199 Ft. Határozatlan idejű szerződés esetén az egyszeri aktiválási díj minden esetben az általános szerződési feltételek (ÁSZF) 2. számú mellékletében szereplő listaárnak megfelelő összeg (jelenleg bruttó 2.899Ft). Az aktiválási díj vételi eszközönként kerül kiszámlázásra, függetlenül a megrendelt programcsomagoktól.

A Belépő műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződés esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 899 Ft/hó/csomag. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a Szolgáltató, amely a Belépő műsorcsomag esetén jelenleg bruttó 1 099 Ft/hó.

Az Alap műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződés esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 1.799 Ft/hó. A 3. hónaptól, a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a Szolgáltató, amely jelenleg bruttó 2.299 Ft/hó.

A Családi műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződés esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 3.099 Ft. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a Szolgáltató, amely jelenleg bruttó 3.599 Ft/hó.

A Gyerek műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződés esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 999 Ft/hó/csomag. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a Szolgáltató, amely a Gyerek műsorcsomag esetén jelenleg bruttó 1 199 Ft/hó.

A kiegészítő csomag havi díja 12 hónapos határozott idejű szerződés esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 699 Ft/hó. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a Szolgáltató, amely jelenleg bruttó 899 Ft/hó.

Az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez eszköz is szükséges, azt a Szolgáltató listaáron biztosítja, amely jelenleg a következő:

 • dekóder és a CA modul listaára bruttó 14.999 Ft/eszköz,
 • Wifi képes dekóder listaára bruttó 19 999 Ft/eszköz.

C.) Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, csomagváltás

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az Előfizető köteles fenntartani a jogviszonyát a Szolgáltatóval. Amennyiben az Előfizető a szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, vagy annak a Szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az Előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a Szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a szerződés megszűnéséig nyújtott és az Előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

 1. Igénybevett kedvezményes hónapok száma (a) szorozva (Kedvezményes időszakban igénybevett csomag listaára (b) mínusz a Kedvezményes előfizetési díj (c), azaz

Kedvezmény összege = a x (b - c)

 1. Aktiválási díjból nyújtott kedvezmény (bruttó 700 Ft)

Az Előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem számít bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szerződés szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (10.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a Szolgáltató mindigTV PRÉMIUM szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződésben foglaltak szerint fogadja el.

Oldal tetejére