Tv szolgáltatás - Akciós feltételek új ügyfeleinknek

Akciós feltételek új előfizetőknek 2022. szeptember

Akciós feltételrendszer új előfizetőknek eszköz bérlet 2022. szeptember

A. Általános feltételek


Az akcióban azok az Előfizetők vehetnek részt, akik:

•új Előfizetők, vagyis az akcióban való részvételre irányuló szándékukat tartalmazó nyilatkozatuk megtételekor a mindigTV PRÉMIUM szolgáltatás igénybe vételére a szolgáltatóval sem határozott, sem határozatlan időtartamú előfizetői szerződéssel nem rendelkeznek;

•az új előfizetői szerződés keretében Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomagra fizetnek elő, a vételi eszköz bérlete mellett;

•szóban, írásban, illetve a web áruházon keresztül benyújtott igény alapján a Szolgáltatóval a szolgáltatás igénybe vételére vonatkozóan előfizetői szerződést kötnek;

•a választott előfizetési csomag(ok) első hónapra esedékes díját és az egyszeri aktiválási díjat előre megfizetik.

Az előfizetői szerződés határozott idejű, időtartama 12 hónap.

Az akció időtartama: 2022. szeptember 1. – visszavonásig

Az akció visszavonásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

B.Díjak

1. Az egyszeri aktiválási díj:

12 hónapos határozott idejű szerződés esetén bruttó 2.199 Ft. Határozatlan idejű szerződés esetén az egyszeri aktiválási díj minden esetben az általános szerződési feltételek (ÁSZF) 2. számú mellékletében szereplő listaárnak megfelelő összeg (jelenleg bruttó 2.899Ft). Az aktiválási díj vételi eszközönként kerül kiszámlázásra, függetlenül a megrendelt programcsomagoktól.

2. Eszközök díjai:

Eszközök

12 hónap határozott időtartam alatt, a kedvezményes bérleti díj mértéke az első eszközre vonatkozóan

ALAP

CSALÁDI

BELÉPŐ*

GYEREK

WIFI képes dekóder

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

CI+ modul

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

*A Gyerek és Belépő csomag mellé nem kérhető társeszköz

Határozatlan idejű előfizetői szerződés kötése esetén a listaárat alkalmazza a szolgáltató, amely esetben a wifi képes dekóder listaár szerinti bérleti díja bruttó 1000 Ft/eszköz, a CI+ modul listaár szerinti bérleti díja bruttó 700 Ft/eszköz. Egy előfizetéshez három eszköz vehető igénybe, de felhívjuk a figyelmét, hogy több eszköz esetén a havi bérleti és szolgáltatási díjon felül a második eszköz esetén további bruttó 330 Ft, a harmadik eszköz esetén pedig további bruttó 450 Ft havi díjat kell fizetni.

C.Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, csomagváltás

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az Előfizető köteles fenntartani a jogviszonyát a Szolgáltatóval.

Amennyiben az Előfizető a szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, vagy annak a Szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az Előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a Szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a szerződés megszűnéséig nyújtott és az Előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

a.Az eszközök bérleti díjából nyújtott kedvezmény:

(Eszköz listaár szerinti bérleti díja – Eszköz kedvezményes bérleti díja) szorozva az igénybevett kedvezményes hónapok számával

b.Aktiválási díjból nyújtott kedvezmény

Aktiválási díj lista ára – Aktiválási díj kedvezményes ára

Az Előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem számít bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szerződés szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (10.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a Szolgáltató mindigTV PRÉMIUM szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződésben foglaltak szerint fogadja el.


Akciós feltételrendszer új előfizetőknek eszköz vásárlás 2022. szeptember

A. Általános feltételek

Az akcióban azok az Előfizetők vehetnek részt, akik:

új Előfizetők, vagyis az akcióban való részvételre irányuló szándékukat tartalmazó nyilatkozatuk megtételekor a mindigTV PRÉMIUM szolgáltatás igénybe vételére a szolgáltatóval sem határozott, sem határozatlan időtartamú előfizetői szerződéssel nem rendelkeznek;

az új előfizetői szerződés keretében Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomagra fizetnek elő, a vételi eszköz megvásárlása mellett;

szóban, írásban, illetve a web áruházon keresztül benyújtott igény alapján a Szolgáltatóval a szolgáltatás igénybe vételére vonatkozóan előfizetői szerződést kötnek;

az akcióban részletezett szolgáltatási díjak egy vételi eszköz igénybevétele esetén érvényesek.

a választott előfizetési csomag(ok) első hónapra esedékes díját, az egyszeri aktiválási díjat és a választott TV eszköz(ök) vételárát előre megfizetik.

Az előfizetői szerződés határozott idejű, időtartama 12 hónap.

Az akció időtartama: 2022. szeptember 1. – visszavonásig

Az akció visszavonásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

B. Díjak


1. Az egyszeri aktiválási díj:


12 hónapos határozott idejű szerződés esetén bruttó 2.199 Ft. Határozatlan idejű szerződés esetén az egyszeri aktiválási díj minden esetben az általános szerződési feltételek (ÁSZF) 2. számú mellékletében szereplő listaárnak megfelelő összeg (jelenleg bruttó 2.899Ft). Az aktiválási díj vételi eszközönként kerül kiszámlázásra, függetlenül a megrendelt programcsomagoktól.

2. Eszközök díjai:

Az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez eszköz is szükséges, melyet a Szolgáltató listaáron biztosít, az alábbiak szerint:

• CA modul listaára bruttó 19.999 Ft/eszköz,
• Wifi képes dekóder listaára bruttó 24.999 Ft/eszköz.

C. Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, csomagváltás

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az Előfizető köteles fenntartani a jogviszonyát a Szolgáltatóval.

Amennyiben az Előfizető a szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, vagy annak a Szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az Előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a Szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a szerződés megszűnéséig nyújtott és az Előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

a. Aktiválási díjból nyújtott kedvezmény

Aktiválási díj lista ára – Aktiválási díj kedvezményes ára

Az Előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem számít bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szerződés szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (10.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a Szolgáltató mindigTV PRÉMIUM szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződésben foglaltak szerint fogadja el.


Szabadidő csomag 2022. augusztus


A.)Általános feltételek


A mindigTV PRÉMIUM Szabadidő kiegészítő műsorcsomag kizárólag Alap vagy Családi műsorcsomag mellé rendelhető.

Az akcióban azok az előfizetők vehetnek részt, akik:

 • az akcióban való részvételre irányuló szándékukat tartalmazó nyilatkozatuk megtételének időpontjában
 • a mindigTV PRÉMIUM szolgáltatás igénybe vételére a szolgáltatóval Alap vagy Családi műsorcsomag igénybevételére előfizetői szerződéssel rendelkeznek;
 • vagy az akcióban való részvételükkel egyidejűleg Alap vagy Családi műsorcsomag igénybevételére vonatkozó határozatlan, vagy határozott időtartamú előfizetői szerződést kötnek;
 • vagy a meglévő előfizetésük helyett, új előfizetői szerződés keretében a mindigTV PRÉMIUM Szabadidő kiegészítő műsorcsomagra fizetnek elő, az alábbiak szerint:
  • határozatlan idejű szerződésük helyett határozott idejű előfizetői szerződést kötnek, vagy
  • Belépő vagy Gyerek műsorcsomagra vonatkozó előfizetői szerződésük megszüntetésével egyidejűleg határozott idejű Alap, vagy Családi műsorcsomagra váltanak és Szabadidő kiegészítő csomagra fizetnek elő.

Az akció időtartama: 2022. augusztus 1-től visszavonásig

Az akció visszavonásáról a szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

B.) Díjak

Szabadidő kiegészítő csomag díja:

A kiegészítő csomag havi díja 12 hónapos határozott idejű szerződés esetében az aktiválástól számított

 • első két hónapban bruttó 899 Ft/hó,
 • a 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely jelenleg bruttó 1 099 Ft/hó.
 • C.) Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, csomagváltás

  Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az előfizető fenntartja jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben az előfizető az előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, vagy annak szolgáltató általi felmondására ad okot, vagy az bármely más, az előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a szerződés megszűnéséig nyújtott és az előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

  a.Igénybevett kedvezményes hónapok száma (a) szorozva

  b. (Kedvezményes időszakban igénybevett csomag listaára (b) mínusz

  c. a Kedvezményes előfizetési díj (c), azaz

  Kedvezmény összege = a x (b - c)

  Az előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szerződés szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció keretében kötött szerződés időtartama alatti csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (10.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

  Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a szolgáltató mindigTV PRÉMIUM szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletben foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.  Oldal tetejére