Tv szolgáltatás - Akciós feltételek új ügyfeleinknek

Akciós feltételrendszer TV új előfizetőknek 2022. május

A.) Általános feltételek

Az akció keretében Előfizető a mindigTV PRÉMIUM előfizetés mellé a kedvezményes vételárú dekóder készüléket vagy CI+ modult az alábbi feltételek teljesülése esetén vásárolhatja meg;

Új előfizetők:

 • új előfizetőnek minősülnek, vagyis az akcióban való részvételre irányulói szándékukat tartalmazó nyilatkozatuk megtételekor a mindigTV PRÉMIUM szolgáltatás igénybe vételére a szolgáltatóval sem határozott, sem határozatlan időtartamú előfizetői szerződéssel nem rendelkeznek,
 • az új, határozott tartamú előfizetői szerződés keretében Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomagra fizetnek elő,
 • az új előfizetői szerződés megkötésével egy időben a választott műsorcsomag első hónapra esedékes díját előre megfizetik.

Meglévő előfizetők (társeszköz vásárlás):

 • meglévő előfizetőnek minősülnek, vagyis az akcióban való részvételre irányuló szándékukat kifejező nyilatkozatuk megtételekor a szolgáltatóval, Alap-,vagy Családi műsorcsomag igénybevételére vonatkozó határozatlan, vagy határozott időtartamú előfizetői szerződéssel rendelkeznek
 • Belépő vagy Gyerek műsorcsomag szolgáltatásukat Alap vagy Családi csomagra módosítják és előfizetésükhöz kedvezményes vételárú társeszközt vásárolnak
 • nincs lejárt fizetésű határidejű számla elmaradásuk

Az előfizetői szerződést személyes irodáink valamelyikében, telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kötik meg, vagy webshopunkban rendelik meg.

Személyes ügyfélszolgálati irodáink elérhetősége: https://mindigtv.hu/premium/ugyfeleinknek/kapcsolat/szemelyes-ugyfelszolgalatok/

Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: 1211 (07:00 – 21:00 élő hang)

A webshop elérhetősége: https://mindigtv.hu/premium/webshop

Az akcióban megköthető előfizetői szerződés határozott időtartama 12 hónap.

Az akció keretén belül szolgáltatási címenként csak egy előfizetői szerződés megkötése és maximum 3 kedvezményes árú dekóder / CI+ modul megvásárlása lehetséges.

A jelen akcióban biztosított dekóderrel kizárólag a szolgáltatás aktiválását követően érhető el az előfizetői szolgáltatás.

Az akció időtartama: 2022. május 16-tól visszavonásig, illetve a mindenkori akciós készlet erejéig.

Az akció visszavonásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

B.)Díjak

 • Eszköz akciós díja:

Eszköz kedvezményes bruttó ára

12 havi határozott idejű szerződéskötés esetén (bruttó Ft)

ALAP

CSALÁDI

GYEREK*

BELÉPŐ*

Dekóder

0.-

0.-

0.-

0.-

CI+ modul

7 999.-

7 999.-

7 999.-

7 999.-

* Gyerek és Belépő csomag mellé nem kérhető társeszköz

A határozatlan idejű előfizetői szerződés kötése esetén a listaárat alkalmazza a szolgáltató. A dekóder és CI+ modul listaára bruttó 14.999 Ft/eszköz. Egy előfizetéshez három eszköz vehető igénybe, de felhívjuk a figyelmét, hogy több eszköz esetén a havi szolgáltatási díjon felül a második eszköz esetén további bruttó 299 Ft, a harmadik eszköz esetén pedig további bruttó 399 Ft havi díjat kell fizetni.

C.)Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, műsorcsomag váltás

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az előfizető köteles fenntartani a jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben az előfizető az előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, vagy annak szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a szerződés megszűnéséig nyújtott és az előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

 • Az eszközök eladási árából nyújtott kedvezmény:

Eszköz listaáras vételi ára – Eszköz kedvezményes vételi ára

Az előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (12.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a szolgáltató mindigTV PRÉMIUM szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.


Akciós feltételrendszer Szabadidő csomag 2022 március

A.) Általános feltételek

 • mindigTV PRÉMIUM Szabadidő kiegészítő műsorcsomag kizárólag Alap vagy Családi műsorcsomag mellé rendelhető.
 • az akcióban való részvételre irányuló szándékukat tartalmazó nyilatkozatuk megtételének időpontjában
  • a mindigTV PRÉMIUM szolgáltatás igénybe vételére a szolgáltatóval Alap vagy Családi műsorcsomag igénybevételére előfizetői szerződéssel rendelkeznek;
  • vagy az akcióban való részvételükkel egyidejűleg Alap vagy Családi műsorcsomag igénybevételére vonatkozó határozatlan, vagy határozott időtartamú előfizetői szerződést kötnek;
  • vagy a meglévő előfizetésük helyett, új előfizetői szerződés keretében a mindigTV PRÉMIUM Szabadidő kiegészítő műsorcsomagra fizetnek elő, az alábbiak szerint:
 • első két hónapban bruttó 699 Ft/hó,
 • a 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely jelenleg bruttó 899 Ft/hó.

Az akcióban azok az előfizetők vehetnek részt, akik:

 • határozatlan idejű szerződésük helyett határozott idejű előfizetői szerződést kötnek, vagy
 • Belépő vagy Gyerek műsorcsomagra vonatkozó előfizetői szerződésük megszüntetésével egyidejűleg határozott idejű Alap, vagy Családi műsorcsomagra váltanak és Szabadidő kiegészítő csomagra fizetnek elő.

Az akció időtartama: 2022. március 1- május 31. vagy visszavonásig

Az akció visszavonásáról a szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

B.) Díjak

Szabadidő kiegészítő csomag díja:

 • első két hónapban bruttó 699 Ft/hó,
 • a 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely jelenleg bruttó 899 Ft/hó.

A kiegészítő csomag havi díja 12 hónapos határozott idejű szerződés esetében az aktiválástól számított

C.) Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, csomagváltás

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az előfizető fenntartja jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben az előfizető az előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, vagy annak szolgáltató általi felmondására ad okot, vagy az bármely más, az előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a szerződés megszűnéséig nyújtott és az előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

 1. Igénybevett kedvezményes hónapok száma (a) szorozva
 2. (Kedvezményes időszakban igénybevett csomag listaára (b) mínusz
 3. a Kedvezményes előfizetési díj (c), azaz

Kedvezmény összege = a x (b - c)

Az előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szerződés szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció keretében kötött szerződés időtartama alatti csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (10.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a szolgáltató mindigTV PRÉMIUM szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletben foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.

Oldal tetejére