Tv szolgáltatás - Akciós feltételek új ügyfeleinknek

Akciós feltételrendszer 2020. karácsony

A.) Általános feltételek

Az akcióban azok az előfizetők vehetnek részt, akik:

új előfizetőnek minősülnek, vagyis az akcióban való részvételre irányuló szándékukat tartalmazó nyilatkozatuk megtételekor a mindigTV PRÉMIUM szolgáltatás igénybe vételére a szolgáltatóval sem határozott, sem határozatlan időtartamú előfizetői szerződéssel nem rendelkeznek

az új, határozott tartamú előfizetői szerződés keretében Alap vagy Családi műsorcsomagra fizetnek elő,

a választott műsorcsomag első hónapra esedékes díját előre megfizetik, az alábbiaknak megfelelően:

o személyes szerződéskötés esetén az új előfizetői szerződés megkötésével egy időben,

o telefonon történő megrendelés esetén pedig a szolgáltatáshoz szükséges eszközök átvételekor.

az előfizetői szerződést személyes ügyfélszolgálati irodáink valamelyikében, web áruházunkban vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kötik meg (személyes ügyfélszolgálati irodáink elérhetősége: http://mindigtv.hu/premium/ugyfeleinknek/kapcsolat/szemelyes-ugyfelszolgalatok)

Az akcióban megköthető előfizetői szerződés időtartama 12 hónapos határozott tartam.

Az akció időtartama: 2020. november 2. –2021. január 6. vagy visszavonásig. Az akció visszavonásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

B.) Díjak

1. Az egyszeri aktiválási díj 12 hónapos határozott idejű szerződéskötés esetén bruttó 2.199 Ft. Határozatlan idejű szerződés esetén az egyszeri aktiválási díj az általános szerződési feltételek (ÁSZF) 2. számú mellékletében szereplő listaár, amely jelenleg bruttó 2.899Ft. Az aktiválási díj előfizetésenként kerül kiszámlázásra, függetlenül a megrendelt programcsomagoktól.

2. Alap Műsorcsomag akciós díja: bruttó 100 Ft/hó Az Alap Műsorcsomag havi díja 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban, bruttó 100 Ft/hó. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, amely jelenleg bruttó 2.299 Ft/hó.

3. Családi Műsorcsomag akciós díja: bruttó 100 Ft/hó A Családi Műsorcsomag havi díja 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 100 Ft/hó. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, amely jelenleg bruttó 3.599 Ft/hó.

4. Gyerek csomag

A Gyerek csomag havi díja 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban, bruttó 999 Ft/hó/csomag. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely jelenleg bruttó 1.199 Ft/hó/csomag

5. Szabadidő tematikus csomag díja

A tematikus csomag havi díja 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban, bruttó 699 Ft/hó/csomag. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely jelenleg bruttó 899 Ft/hó/csomag.

Hatályba lépés időpontja: 2020. november 2.

6.Eszközök akciós díjai

Eszközök kedvezményes bruttó ára12 havi határozott idejű szerződéskötés esetén (bruttó Ft)

ALAP

CSALÁDI

Dekóder

10.999 Ft

10.999 Ft

Kártyaolvasó modul

10.999 Ft

10.999 Ft

A határozatlan idejű előfizetői szerződés kötése esetén a listaárat alkalmazza a szolgáltató. A dekóder és a CA modul listaára bruttó 14.999 Ft/eszköz.

C.) Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, csomagváltás

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az előfizető vállalja, hogy fenntartja jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben az előfizető az előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, vagy annak szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a szerződés megszűnéséig nyújtott és az előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

a. Igénybe vett kedvezményes hónapok száma (a) szorozva (Kedvezményes időszakban igénybevett csomag listaára (b) mínusz a Kedvezményes előfizetési díj (c), azaz Kedvezmény összege = a x (b -c)

b. Aktiválási díjból nyújtott kedvezmény (bruttó 700 Ft)

c. Az eszközök eladási árából nyújtott kedvezmény

Eszköz listaáras vételi ára –Eszköz kedvezményes vételi ára

Az előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (12.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a szolgáltató mindigTV PRÉMIUM szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.

Akciós feltételrendszer új előfizetőknek 2020. ősz

A.) Általános feltételek

Az akcióban azok az előfizetők vehetnek részt, akik:

 • új előfizetők, vagyis az akcióban való részvételre irányuló szándékukat tartalmazó nyilatkozatuk megtételekor a mindigTV PRÉMIUM szolgáltatás igénybe vételére a szolgáltatóval sem határozott, sem határozatlan időtartamú előfizetői szerződéssel nem rendelkeznek,
 • az új előfizetői szerződés keretében Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomagra fizetnek elő,
 • szóban, írásban, illetve a web áruházon keresztül a szolgáltatóval a szolgáltatás igénybe vételére vonatkozóan szerződést kötnek.
 • az akcióban részletezett szolgáltatási díjak egy vételi eszköz igénybevétele esetén érvényesek.

Az akciósan igénybe vehető szolgáltatás az előfizető választása szerint Alap, Családi vagy Gyerek Műsorcsomag, az előfizetői szerződés határozott idejű, időtartama 12 hónap.

Az akció időtartama: 2020. szeptember 6. – visszavonásig

Az akció visszavonásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

B.) Díjak

 • Az egyszeri aktiválási díj 12 hónapos határozott idejű szerződéskötés esetén bruttó 2.199 Ft. Határozatlan idejű szerződéskötés esetén az egyszeri aktiválási díj minden esetben az általános szerződési feltételek (ÁSZF) 2. számú mellékletében szereplő listaárnak megfelelő összeg (jelenleg bruttó 2.899Ft). Az aktiválási díj vételi eszközönként kerül kiszámlázásra, függetlenül a megrendelt programcsomagoktól.
 • Alap Műsorcsomag díja
 • Családi Műsorcsomag díja
 • Gyerek Műsorcsomag díja
 • Szabadidő kiegészítő csomag díja (kizárólag Alap vagy Családi műsorcsomag mellé rendelhető)
 • Eszközök akciós díjai

Az Alap Műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 1.799 Ft/hó. A 3. hónaptól, a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, amely jelenleg bruttó 2.299 Ft/hó.

A Családi Műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 3.099 Ft. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely jelenleg bruttó 3.599 Ft/hó.

A Gyerek Műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 999 Ft/hó/csomag. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely az Gyerek Műsorcsomag esetén jelenleg bruttó 1 199 Ft/hó.

A kiegészítő csomag havi díja 12 hónapos határozott idejű szerződés esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 699 Ft/hó. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely jelenleg bruttó 899 Ft/hó.

Eszköz megnevezése

Alap, Családi vagy Gyerek csomagra vonatkozó, 12 havi határozott idejű szerződéskötés esetén (bruttó Ft)

dekóder

10.999

CA modul

10.999

A határozatlan idejű előfizetői szerződés kötése esetén a listaárat alkalmazza a szolgáltató. A dekóder és a CA modul listaára bruttó 14.999 Ft/eszköz.

C.) Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, csomagváltás

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az előfizető fenntartja jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, annak szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a megszűnéséig nyújtott és az előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

 1. Igénybevett kedvezményes hónapok száma (a) szorozva (Kedvezményes időszakban igénybevett csomag listaára (b) mínusz a Kedvezményes előfizetési díj (c), azaz

Kedvezmény összege = a x (b - c)

Aktiválási díjból nyújtott kedvezmény (bruttó 700 Ft)

 1. Az eszközök eladási árából nyújtott kedvezmény

Eszköz listaáras vételi ára – Eszköz kedvezményes vételi ára

Az előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (12.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a szolgáltató mindigTV PRÉMIUM szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.

Oldal tetejére