TV szolgáltatás - Akciós feltételek meglévő ügyfeleknek

Akciós feltételrendszer meglévő előfizetőknek - 2021. február

A.)Általános feltételek

Az akcióban azok a meglévő előfizetők vehetnek részt, akik:

  • az akcióban való részvételre irányuló szándékukat kifejező nyilatkozatuk megtételekor a szolgáltatóval Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomag igénybevételére vonatkozó határozatlan, vagy határozott időtartamú előfizetői szerződéssel rendelkeznek,
  • meglévő előfizetésük megszüntetése vagy módosítása mellett új előfizetői szerződés keretében a mindigTV PRÉMIUM Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomagra fizetnek elő, az alábbiak szerint:
  • határozatlan idejű szerződésük helyett határozott idejűt kötnek, vagy
  • határozott idejű Alap műsorcsomag helyett határozott idejű Családi műsorcsomagra fizetnek elő vagy,
  • határozott idejű Gyerek műsorcsomag helyett határozott idejű Alap, vagy Családi műsorcsomagra fizetnek elő, vagy
  • határozott idejű Családi műsorcsomag helyett –a Díjszabásban írt csomagmódosítási díj megfizetése mellett –határozott idejű Alap műsorcsomagra fizetnek elő,
  • határozott idejű Alap műsorcsomag helyett –a Díjszabásban írt csomagmódosítási díj megfizetése mellett –határozott idejű Gyerek műsorcsomagra fizetnek elő,
  • határozott idejű Alap műsorcsomag helyett –a Díjszabásban írt csomagmódosítási díj megfizetése mellett –határozott idejű Belépő műsorcsomagra fizetnek elő,

az akcióban részletezett szolgáltatási díjak egy vételi eszköz igénybe vétele esetén érvényesek.

Az akciósan igénybe vehető szolgáltatás az előfizető választása szerint Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomag, az előfizetői szerződés határozott idejű, időtartama 12 hónap.

Az akció időtartama: 2021. február 16. – visszavonásig

Az akció visszavonásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.


B.)Díjak

1.Egyszeri aktiválási díj:

12 hónapos határozott idejű szerződéskötés esetén bruttó 2.199 Ft. Határozatlan idejű szerződéskötés esetén az egyszeri aktiválási díj minden esetben az általános szerződési feltételek (ÁSZF) 2. számú mellékletében szereplő listaárnak megfelelő összeg (jelenleg bruttó 2.899Ft). Az aktiválási díj vételi eszközönként kerül kiszámlázásra, függetlenül a megrendelt műsorcsomagoktól.

2.Belépő műsorcsomag díja:

A Belépő műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 899 Ft/hó. A 3. hónaptól, a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, amely jelenleg bruttó 1.099 Ft/hó

3.Alap műsorcsomag díja:

Az Alap műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 1.799 Ft/hó. A 3. hónaptól, a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, amely jelenleg bruttó 2.299 Ft/hó.

4.Családi műsorcsomag díja:

A Családi műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 3.099 Ft. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely jelenleg bruttó 3.599 Ft/hó.

5.Gyerek műsorcsomag díja:

A Gyerek műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 999 Ft/hó/csomag. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely az Gyerek műsorcsomag esetén jelenleg bruttó 1 199 Ft/hó.

6.Eszközök díjai:

Szerződéskötés esetén a listaárat alkalmazza a szolgáltató. A dekóder és a CA modul listaára bruttó 14.999 Ft/eszköz.


C.)Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, műsorcsomagváltás

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az előfizető fenntartja jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, annak szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a megszűnéséig nyújtott és az előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

  • Igénybevett kedvezményes hónapok száma (a) szorozva (Kedvezményes időszakban igénybevett műsorcsomag listaára (b) mínusz a Kedvezményes előfizetési díj (c), azaz
  • Aktiválási díjból nyújtott kedvezmény (bruttó 700 Ft)

Kedvezmény összege = a x (b - c)

Az előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti műsorcsomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (12.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a szolgáltató mindigTV PRÉMIUM szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.

Oldal tetejére