TV szolgáltatás - Akciós feltételek meglévő ügyfeleknek

Akciós feltételek meglévő ügyfeleknek - 2021. augusztus

A.)Általános feltételek

Az akcióban azok a meglévő előfizetők vehetnek részt, akik:

 • az akcióban való részvételre irányuló szándékukat kifejező nyilatkozatuk megtételekor a szolgáltatóval Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomag igénybevételére vonatkozó határozatlan, vagy határozott időtartamú előfizetői szerződéssel rendelkeznek,
 • meglévő előfizetésük megszüntetése vagy módosítása mellett új előfizetői szerződés keretében a mindigTV PRÉMIUM Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomagra fizetnek elő, az alábbiak szerint:
 • határozatlan idejű szerződésük helyett határozott idejűt kötnek, vagy
 • határozott idejű Belépő csomag helyett határozott idejű Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomagra fizetnek elő
 • határozott idejű Alap műsorcsomag helyett határozott idejű Családi műsorcsomagra fizetnek elő vagy,
 • határozott idejű Gyerek műsorcsomag helyett határozott idejű Alap, vagy Családi műsorcsomagra fizetnek elő, vagy
 • határozott idejű Családi műsorcsomag helyett –a Díjszabásban írt csomagmódosítási díj megfizetése mellett –határozott idejű Alap vagy Belépő műsorcsomagra fizetnek elő,
 • határozott idejű Alap műsorcsomag helyett –a Díjszabásban írt csomagmódosítási díj megfizetése mellett –határozott idejű Gyerek vagy Belépő műsorcsomagra fizetnek elő,

az akcióban részletezett szolgáltatási díjak egy vételi eszköz igénybe vétele esetén érvényesek.

Az akciósan igénybe vehető szolgáltatás az előfizető választása szerint Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomag, az előfizetői szerződés határozott idejű, időtartama 12 hónap.

Az akció időtartama: 2021. augusztus 2. – visszavonásig

Az akció visszavonásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.


B.)Díjak

 • Az egyszeri aktiválási díj:
 • Belépő Műsorcsomag díja:
 • Alap műsorcsomag díja:
 • Családi műsorcsomag díja:
 • Gyerek műsorcsomag díja:
 • Szabadidő kiegészítő műsorcsomag díja (kizárólag Alap vagy Családi műsorcsomag mellé rendelhető):
 • Eszközök díjai:

12 hónapos határozott idejű szerződéskötés esetén bruttó 2.199 Ft. Határozatlan idejű szerződéskötés esetén az egyszeri aktiválási díj minden esetben az általános szerződési feltételek (ÁSZF) 2. számú mellékletében szereplő listaárnak megfelelő összeg (jelenleg bruttó 2.899Ft). Az aktiválási díj vételi eszközönként kerül kiszámlázásra, függetlenül a megrendelt műsorcsomagoktól.

A Belépő Műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 899 Ft/hó/csomag. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely a Belépő Műsorcsomag esetén jelenleg bruttó 1 099 Ft/hó.

Az Alap műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 1.799 Ft/hó. A 3. hónaptól, a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, amely jelenleg bruttó 2.299 Ft/hó.

A Családi műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 3.099 Ft. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely jelenleg bruttó 3.599 Ft/hó.

A Gyerek műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 999 Ft/hó/csomag. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely az Gyerek műsorcsomag esetén jelenleg bruttó 1 199 Ft/hó.

A kiegészítő műsorcsomag havi díja 12 hónapos határozott idejű szerződés esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 699 Ft/hó. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely jelenleg bruttó 899 Ft/hó.

Szerződéskötés esetén a listaárat alkalmazza a szolgáltató. A dekóder és a CA modul listaára bruttó 14.999 Ft/eszköz.


C.)Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, csomagváltás

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az előfizető fenntartja jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, annak szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a megszűnéséig nyújtott és az előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

 • Igénybevett kedvezményes hónapok száma (a) szorozva (Kedvezményes időszakban igénybevett műsorcsomag listaára (b) mínusz a Kedvezményes előfizetési díj (c), azaz
 • Aktiválási díjból nyújtott kedvezmény (bruttó 700 Ft)

Kedvezmény összege = a x (b - c)

Az előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (12.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a szolgáltató mindigTV PRÉMIUM szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.

Akciós feltételrendszer meglévő előfizetőknek 2021. ősz

A.)Általános feltételek

Az akció keretében Előfizető a mindigTV PRÉMIUM előfizetés mellé a kedvezményes vételárú dekóder készüléket vagy CI+ modult az alábbi feltételek teljesülése esetén vásárolhatja meg;

Új előfizetők:

 • új előfizetőnek minősülnek, vagyis az akcióban való részvételre irányulói szándékukat tartalmazó nyilatkozatuk megtételekor a mindigTV PRÉMIUM szolgáltatás igénybe vételére a szolgáltatóval sem határozott, sem határozatlan időtartamú előfizetői szerződéssel nem rendelkeznek,
 • az új, határozott tartamú előfizetői szerződés keretében Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomagra fizetnek elő,
 • az új előfizetői szerződés megkötésével egy időben a választott műsorcsomag első hónapra esedékes díját előre megfizetik.

Meglévő előfizetők (társeszköz vásárlás):

 • meglévő előfizetőnek minősülnek, vagyis az akcióban való részvételre irányuló szándékukat kifejező nyilatkozatuk megtételekor a szolgáltatóval, Alap-,vagy Családi műsorcsomag igénybevételére vonatkozó határozatlan, vagy határozott időtartamú előfizetői szerződéssel rendelkeznek
 • Belépő vagy Gyerek műsorcsomag szolgáltatásukat Alap vagy Családi csomagra módosítják és előfizetésükhöz kedvezményes vételárú társeszközt vásárolnak
 • nincs lejárt fizetésű határidejű számla elmaradásuk

Az előfizetői szerződést személyes irodáink valamelyikében, telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kötik meg, vagy webshopunkban rendelik meg.

Személyes ügyfélszolgálati irodáink elérhetősége: https://mindigtv.hu/premium/ugyfeleinknek/kapcsolat/szemelyes-ugyfelszolgalatok/

Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: 1211 (07:00 – 21:00 élő hang)

A webshop elérhetősége: https://mindigtv.hu/premium/webshop

Az akcióban megköthető előfizetői szerződés határozott időtartama 12 hónap.

Az akció keretén belül szolgáltatási címenként csak egy előfizetői szerződés megkötése és maximum 3 kedvezményes árú dekóder / CI+ modul megvásárlása lehetséges.

A jelen akcióban biztosított dekóderrel kizárólag a szolgáltatás aktiválását követően érhető el az előfizetői szolgáltatás.

Az akció időtartama: 2021. szeptember 15. – 2022. január 5-ig vagy visszavonásig, illetve a mindenkori akciós készlet erejéig.

Az akció visszavonásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

B.)Díjak

 • Eszköz akciós díja:

Eszköz kedvezményes bruttó ára

12 havi határozott idejű szerződéskötés esetén (bruttó Ft)

ALAP

CSALÁDI

GYEREK*

BELÉPŐ*

Dekóder

0.-

0.-

0.-

0.-

CI+ modul

7 999.-

7 999.-

7 999.-

7 999.-

* Gyerek és Belépő csomag mellé nem kérhető társeszköz

A határozatlan idejű előfizetői szerződés kötése esetén a listaárat alkalmazza a szolgáltató. A dekóder és CI+ modul listaára bruttó 14.999 Ft/eszköz. Egy előfizetéshez három eszköz vehető igénybe, de felhívjuk a figyelmét, hogy több eszköz esetén a havi szolgáltatási díjon felül a második eszköz esetén további bruttó 299 Ft, a harmadik eszköz esetén pedig további bruttó 399 Ft havi díjat kell fizetni.

C.)Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, műsorcsomag váltás

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az előfizető köteles fenntartani a jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben az előfizető az előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, vagy annak szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a szerződés megszűnéséig nyújtott és az előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

 • Az eszközök eladási árából nyújtott kedvezmény:

Eszköz listaáras vételi ára – Eszköz kedvezményes vételi ára

Az előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (12.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a szolgáltató mindigTV PRÉMIUM szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.

Oldal tetejére