Akcióink

Akciós feltételek meglévő ügyfeleknek - Tavasz

A.)Általános feltételek

Az akcióban azok a meglévő előfizetők vehetnek részt, akik:

 • az akcióban való részvételre irányuló szándékukat kifejező nyilatkozatuk megtételekor a szolgáltatóval Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomag igénybevételére vonatkozó határozatlan, vagy határozott időtartamú előfizetői szerződéssel rendelkeznek,
 • meglévő előfizetésük megszüntetése vagy módosítása mellett új előfizetői szerződés keretében a mindigTV PRÉMIUM Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomagra fizetnek elő, az alábbiak szerint:
 • határozatlan idejű szerződésük helyett határozott idejűt kötnek, vagy
 • határozott idejű Alap műsorcsomag helyett határozott idejű Családi műsorcsomagra fizetnek elő vagy,
 • határozott idejű Gyerek műsorcsomag helyett határozott idejű Alap, vagy Családi műsorcsomagra fizetnek elő, vagy
 • határozott idejű Családi műsorcsomag helyett –a Díjszabásban írt csomagmódosítási díj megfizetése mellett –határozott idejű Alap műsorcsomagra fizetnek elő,
 • határozott idejű Alap műsorcsomag helyett –a Díjszabásban írt csomagmódosítási díj megfizetése mellett –határozott idejű Gyerek műsorcsomagra fizetnek elő,
 • határozott idejű Alap műsorcsomag helyett –a Díjszabásban írt csomagmódosítási díj megfizetése mellett –határozott idejű Belépő műsorcsomagra fizetnek elő,

az akcióban részletezett szolgáltatási díjak egy vételi eszköz igénybe vétele esetén érvényesek.

Az akciósan igénybe vehető szolgáltatás az előfizető választása szerint Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomag, az előfizetői szerződés határozott idejű, időtartama 12 hónap.

Az akció időtartama: 2021. április 07. – visszavonásig

Az akció visszavonásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.


B.)Díjak

1.Belépő műsorcsomag díja:

A Belépő műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 899 Ft/hó. A 3. hónaptól, a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, amely jelenleg bruttó 1.099 Ft/hó

2.Alap műsorcsomag díja:

Az Alap műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 1.799 Ft/hó. A 3. hónaptól, a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, amely jelenleg bruttó 2.299 Ft/hó.

3.Családi műsorcsomag díja:

A Családi műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 3.099 Ft. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely jelenleg bruttó 3.599 Ft/hó.

4.Gyerek műsorcsomag díja:

A Gyerek műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 999 Ft/hó/csomag. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely az Gyerek műsorcsomag esetén jelenleg bruttó 1 199 Ft/hó.


C.)Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, műsorcsomagváltás

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az előfizető fenntartja jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, annak szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a megszűnéséig nyújtott és az előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

 • Igénybevett kedvezményes hónapok száma (a) szorozva (Kedvezményes időszakban igénybevett műsorcsomag listaára (b) mínusz a Kedvezményes előfizetési díj (c), azaz

Kedvezmény összege = a x (b - c)

Az előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti műsorcsomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (12.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a szolgáltató mindigTV PRÉMIUM szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.

Akciós feltételrendszer új és meglévő előfizetőknek kiegészítő csomagra 2021. tavasz

A.) Általános feltételek

Az akcióban azok az új és meglévő előfizetők vehetnek részt, akik:

 • az akcióban való részvételre irányuló szándékukat kifejező nyilatkozatuk megtételekor a szolgáltatóval Alap, vagy Családi műsorcsomag igénybevételére vonatkozó határozatlan, vagy határozott időtartamú előfizetői szerződéssel rendelkeznek,
 • új előfizetői szerződés keretében a mindigTV PRÉMIUM Szabadidő kiegészítő műsorcsomagra határozott idejű szerződést kötnek.

Az akciósan igénybe vehető szolgáltatás Szabadidő kiegészítő műsorcsomag előfizetői szerződés határozott idejű, időtartama 12 hónap.

Az akció időtartama: 2021. április 16. – visszavonásig

Az akció visszavonásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

B.)Díjak

 • Szabadidő kiegészítő műsorcsomag díja (kizárólag Alap vagy Családi műsorcsomag mellé rendelhető)

A kiegészítő műsorcsomag havi díja 12 hónapos határozott idejű szerződés esetében az aktiválástól számított első két hónapban bruttó 699 Ft/hó. A 3. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely jelenleg bruttó 899 Ft/hó.

C.)Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, csomagváltás

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az előfizető fenntartja jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, annak szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a megszűnéséig nyújtott és az előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

 • Igénybevett kedvezményes hónapok száma (a) szorozva (Kedvezményes időszakban igénybevett műsorcsomag listaára (b) azaz

Kedvezmény összege = a x b

Az előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (12.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a szolgáltató mindigTV PRÉMIUM szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.

Akciós feltételrendszer meglévő előfizetőknek 2021. tavasz /nyár

A.)Általános feltételek

Az akció keretében Előfizető a mindigTV PRÉMIUM előfizetés mellé a kedvezményes vételárú dekóder készüléket vagy CI+ modult az alábbi feltételek teljesülése esetén vásárolhatja meg;

Új előfizetők:

 • új előfizetőnek minősülnek, vagyis az akcióban való részvételre irányulói szándékukat tartalmazó nyilatkozatuk megtételekor a mindigTV PRÉMIUM szolgáltatás igénybe vételére a szolgáltatóval sem határozott, sem határozatlan időtartamú előfizetői szerződéssel nem rendelkeznek,
 • az új, határozott tartamú előfizetői szerződés keretében Belépő, Alap, Családi vagy Gyerek műsorcsomagra fizetnek elő,
 • az új előfizetői szerződés megkötésével egy időben a választott műsorcsomag első hónapra esedékes díját előre megfizetik.

Meglévő előfizetők (társeszköz vásárlás):

 • meglévő előfizetőnek minősülnek, vagyis az akcióban való részvételre irányuló szándékukat kifejező nyilatkozatuk megtételekor a szolgáltatóval, Alap-,vagy Családi műsorcsomag igénybevételére vonatkozó határozatlan, vagy határozott időtartamú előfizetői szerződéssel rendelkeznek
 • Belépő vagy Gyerek műsorcsomag szolgáltatásukat Alap vagy Családi csomagra módosítják és előfizetésükhöz kedvezményes vételárú társeszközt vásárolnak
 • nincs lejárt fizetésű határidejű számla elmaradásuk

Az előfizetői szerződést személyes irodáink valamelyikében, telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kötik meg, vagy webshopunkban rendelik meg.

Személyes ügyfélszolgálati irodáink elérhetősége: https://mindigtv.hu/premium/ugyfeleinknek/kapcsolat/szemelyes-ugyfelszolgalatok/

Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: 1211 (07:00 – 21:00 élő hang)

A webshop elérhetősége: https://mindigtv.hu/premium/webshop

Az akcióban megköthető előfizetői szerződés határozott időtartama 12 hónap.

Az akció keretén belül szolgáltatási címenként csak egy előfizetői szerződés megkötése és maximum 3 kedvezményes árú dekóder / CI+ modul megvásárlása lehetséges.

Az akció időtartama: 2021. április 7. – június 16.-ig vagy visszavonásig, illetve a mindenkori akciós készlet erejéig.

Az akció visszavonásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

*

B.)Díjak

 • Eszköz akciós díja:

Eszköz kedvezményes bruttó ára

12 havi határozott idejű szerződéskötés esetén (bruttó Ft)

ALAP

CSALÁDI

GYEREK*

BELÉPŐ*

Dekóder

0.-

0.-

0.-

0.-

CI+ modul

7 999.-

7 999.-

7 999.-

7 999.-

* Gyerek és Belépő csomag mellé nem kérhető társeszköz

A határozatlan idejű előfizetői szerződés kötése esetén a listaárat alkalmazza a szolgáltató. A dekóder és CI+ modul listaára bruttó 14.999 Ft/eszköz. Egy előfizetéshez három eszköz vehető igénybe, de felhívjuk a figyelmét, hogy több eszköz esetén a havi szolgáltatási díjon felül a második eszköz esetén további bruttó 299 Ft, a harmadik eszköz esetén pedig további bruttó 399 Ft havi díjat kell fizetni.

C.)Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, műsorcsomag váltás

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az előfizető köteles fenntartani a jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben az előfizető az előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, vagy annak szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a szerződés megszűnéséig nyújtott és az előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

 • Az eszközök eladási árából nyújtott kedvezmény:

Eszköz listaáras vételi ára – Eszköz kedvezményes vételi ára

Az előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (12.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a szolgáltató mindigTV PRÉMIUM szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.

Oldal tetejére