Internet-hozzáférés szolgáltatás akciós feltételek

Akciós feltételek

Az akció időtartama

Az akció kezdete: 2019. március 1.

Az akció időtartama: visszavonásig tart.

A fentiekről a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, illetve általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

B.) Az akcióban való részvétel feltételei

Az akcióban azok az előfizetők vehetnek részt, akik:

  • új előfizetők, vagyis az akcióban való részvételre irányulói szándékukat tartalmazó nyilatkozatuk megtételekor a MinDig TV Extra Net szolgáltatás igénybe vételére a szolgáltatóval sem határozott, sem határozatlan időtartamú előfizetői szerződéssel nem rendelkeznek,
  • az új előfizetői szerződés keretében 2019. március 1. napján, vagy azt követően MinDig TV Extra ADSL 10, ADSL MAX 20 vagy ADSL MAX 30 internetcsomagra fizetnek elő,
  • szóban, írásban, illetve a web áruházon keresztül a szolgáltatóval a MinDig TV Extra Net szolgáltatás igénybe vételére vonatkozóan szerződést kötnek.

Az akciósan igénybe vehető szolgáltatás az Előfizető választása szerint MinDig TV Extra ADSL 10, ADSL MAX 20 vagy ADSL MAX 30 internetcsomag, az előfizetői szerződés határozott idejű, amelynek választható időtartama 12 hónap.

C.) Akciós díjak és kedvezmények

Belépési díjkedvezmény

1.Az akció során a Szolgáltató a belépési díjat - amelynek összege bruttó 10.500 Ft, - elengedi.

Havidíj-kedvezmények

  • MinDig TV Extra ADSL 10 internetcsomag
  • MinDig TV Extra ADSL MAX 20 internetcsomag
  • MinDig TV Extra ADSL MAX 30 internetcsomag
  • A szolgáltatás igénybe vételének akciós díjai

A szolgáltatás havi díja 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében bruttó 1.990 Ft. A határozott idő lejártát követően, az előfizetői szerződés tartama határozatlan időtartamúvá alakul, változatlan díjazással.

A szolgáltatás havi díja 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében bruttó 2.590 Ft. A határozott idő lejártát követően, az előfizetői szerződés tartama határozatlan időtartamúvá alakul, változatlan díjazással.

A szolgáltatás havi díja 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében bruttó 3.490 Ft. A határozott idő lejártát követően, az előfizetői szerződés tartama határozatlan időtartamúvá alakul, változatlan díjazással.

Díjcsomagok megnevezése

Havi díj 12 hónapos határozott idejű szerződés esetén

MinDig Tv Extra ADSL 10

1.990 Ft

MinDig Tv Extra ADSL MAX 20

2.590Ft

MinDig Tv Extra ADSL MAX 30

3.490 Ft

D.) Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, a sávszélesség módosítása

Az előfizetői szerződés határozott időtartama alatt az Előfizető vállalja, hogy fenntartja a jogviszonyát a Szolgáltatóval. Amennyiben az Előfizető az előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, vagy annak Szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az Előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a Szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a megszűnéséig nyújtott és az Előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely a C.) pontban írt összegek alapul vételével az alábbiak szerint határozható meg:

  • Igénybevett kedvezményes hónapok száma (a) szorozva a kedvezményes időszakban igénybevett csomag listaár szerinti havi előfizetési díja (b) és a kedvezményes havi előfizetési díj (c) különbözetével, azaz

Kedvezmény összege = a x (b - c)

  1. Belépési díjkedvezmény

Az Előfizető kérelmére a Szolgáltató a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást az ÁSZF 5.1. pontjában meghatározott rendelkezések szerint, azonban a szüneteltetés időtartama nem számít bele a határozott időszakba (vagyis a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), illetőleg a Szolgáltató által nyújtott kedvezmény a szüneteltetés alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik.

Az akció időtartama alatti a sávszélesség módosítására az ÁSZF rendelkezései (12.2.6. pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a Szolgáltató MinDig TV Extra Net szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.

Oldal tetejére