Tv szolgáltatás - Akciós feltételek új ügyfeleinknek

Akciós feltételrendszer 2020. tavasz - Új előfizetőknek

A.) Általános feltételek

Az akcióban azok az előfizetők vehetnek részt, akik:

 • új előfizetőnek minősülnek, vagyis az akcióban való részvételre irányulói szándékukat tartalmazó nyilatkozatuk megtételekor a MinDig TV Extra szolgáltatás igénybe vételére a szolgáltatóval sem határozott, sem határozatlan időtartamú előfizetői szerződéssel nem rendelkeznek,
 • az új, határozott tartamú előfizetői szerződés keretében Alap vagy Családi műsorcsomagra fizetnek elő,
 • választott műsorcsomag első hónapra esedékes díját előre megfizetik, az alábbiaknak megfelelően:
  • személyes szerződéskötés esetén az új előfizetői szerződés megkötésével egy időben,
  • míg telefonon történő megrendelés esetén pedig a szolgáltatáshoz szükséges eszközök átvételekor.
 • az előfizetői szerződést személyes ügyfélszolgálati irodáink valamelyikében, web áruházunkban vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kötik meg (személyes ügyfélszolgálati irodáink elérhetősége: http://mindigtv.hu/mindigtvextra/ugyfeleinknek/kapcsolat/szemelyes-ugyfelszolgalatok )

Az akcióban megköthető előfizetői szerződés időtartama 12 hónapos határozott tartam. Az akció más kedvezményekkel nem vonható össze.

Az akció időtartama: 2020. március 30. – visszavonásig

Az akció visszavonásáról a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, és/vagy a vonatkozó általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

B.) Díjak

1.Az egyszeri aktiválási díj 12 hónapos határozott idejű szerződéskötés esetén bruttó 2.199 Ft.Határozatlan idejű szerződés esetén az egyszeri aktiválási díj az általános szerződési feltételek (ÁSZF) 2. számú mellékletében szereplő listaár, amely jelenleg bruttó 2.899Ft. Az aktiválási díj kártyánként vagy vételi eszközönként kerül kiszámlázásra, függetlenül a megrendelt programcsomagoktól.

 • Alap Műsorcsomag akciós díja: bruttó 100 Ft/hó
 • Családi Műsorcsomag akciós díja: bruttó 100 Ft/hó
 • Aktív+ és Világjáró tematikus csomagok díja
 • Eszközök akciós díjai

Az Alap Műsorcsomag havi díja 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első három hónapban, bruttó 100 Ft/hó. A 4. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, amely jelenleg bruttó 1.999 Ft/hó.

A Családi Műsorcsomag havi díja 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első három hónapban bruttó 100 Ft/hó. A 4. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, amely jelenleg bruttó 3.299 Ft/hó.

A tematikus csomagok havi díja 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első három hónapban, bruttó 599 Ft/hó/csomag. A 4. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely az Aktív+ csomag esetén jelenleg bruttó 799 Ft/hó/csomag, Világjáró csomag esetén jelenleg bruttó 799 Ft/hó/csomag.

Eszközök kedvezményes bruttó ára

12 havi határozott idejű szerződéskötés esetén (bruttó Ft)

ALAP

CSALÁDI

dekóder

10.999 Ft

10.999 Ft

CA modul

10.999 Ft

10.999 Ft

A határozatlan idejű előfizetői szerződés kötése esetén a listaárat alkalmazza a szolgáltató. A dekóder és a CA modul listaára bruttó 12.999 Ft/eszköz. Az első társkártya havi díja bruttó 299 Ft, a második társkártya havi díja bruttó 399 Ft.

C.) Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, csomagváltás

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az előfizető vállalja, hogy fenntartja jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben az előfizető az előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, vagy annak szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a szerződés megszűnéséig nyújtott és az előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

 • Igénybevett kedvezményes hónapok száma (a) szorozva (Kedvezményes időszakban igénybevett csomag listaára (b) mínusz a Kedvezményes előfizetési díj (c), azaz

Kedvezmény összege = a x (b - c)

 1. Aktiválási díjból nyújtott kedvezmény (bruttó 700 Ft)
 1. Az eszközök eladási árából nyújtott kedvezmény

Eszköz listaáras vételi ára – Eszköz kedvezményes vételi ára

Az előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (12.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a szolgáltató MinDig TV Extra szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.

Oldal tetejére