Tv szolgáltatás - Akciós feltételek új ügyfeleinknek

Akciós feltételrendszer új előfizetőknek 2019. ősz

A.) Általános feltételek

Az akcióban azok az előfizetők vehetnek részt, akik:

 • új előfizetők, vagyis az akcióban való részvételre irányulói szándékukat tartalmazó nyilatkozatuk megtételekor a MinDig TV Extra szolgáltatás igénybe vételére a szolgáltatóval sem határozott, sem határozatlan időtartamú előfizetői szerződéssel nem rendelkeznek,
 • az új előfizetői szerződés keretében Alap vagy Családi műsorcsomagra fizetnek elő,
 • szóban, írásban, illetve a web áruházon keresztül a szolgáltatóval a szolgáltatás igénybe vételére vonatkozóan szerződést kötnek.
 • az akcióban részletezett szolgáltatási díjak a főkártyára vonatkozó havi díjak.

Az akciósan igénybe vehető szolgáltatás az előfizető választása szerint Alap vagy Családi Műsorcsomag, az előfizetői szerződés határozott idejű, időtartama 12 hónap. Az Alap- vagy Családi csomagra vonatkozó határozott időszak első három hónapjában a szolgáltató a Világjáró kiegészítő csomagot 0 Ft havi díjon biztosítja amennyiben a műszaki feltételek adottak.

A Világjáró és az Aktív+ csomag lefedettségi területe nem egyezik meg az Alap és Családi műsorcsomag lefedettségi területével, így a kiegészítő és főcsomagok elérhetőségét a megrendelés előtt ellenőrizni szükséges. A csomagok lefedettségének ellenőrzése a szolgáltató telefonos illetve személyes ügyfélszolgálati irodájában, vagy a https://mindigtv.hu/mindigtvextra/tv/technikai-informaciok-1/lefedettseg-ellenorzese-2 oldalon is lehetséges.

Az akció időtartama: 2019. szeptember 6- visszavonásig tart.

B.) Díjak

1.Az egyszeri kártyaaktiválási díj 12 hónapos határozott idejű szerződéskötés esetén bruttó 2.199 Ft.Határozatlan idejű szerződés esetén az egyszeri kártyaaktiválási díj az általános szerződési feltételek (ÁSZF) 2. számú mellékletében szereplő listaár, amely jelenleg bruttó 2.899Ft. A kártyaaktiválási díj kártyánként kerül kiszámlázásra, függetlenül a megrendelt programcsomagoktól.

 • Alap Műsorcsomag díja
 • Családi Műsorcsomag díja
 • Világjáró tematikus csomag díja
 • Aktív + tematikus csomag díja
 • Eszközök akciós díjai

Az Alap Műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első három hónapban bruttó 1.499 Ft/hó. A 4. hónaptól, a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely jelenleg bruttó 1.999 Ft/hó.

A Családi Műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első három hónapban bruttó 2.799 Ft. A 4. hónaptól a hatályos ÁSZF 2 számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely jelenleg bruttó 3.299 Ft/hó.

Az akció keretén belül Alap vagy Családi műsorcsomagra történő 12 hónapos előfizetés esetén a Világjáró műsorcsomagot 3 hónapig 0 Ft-os előfizetési díjon biztosítja a szolgáltató. A három hónap végén a Világjáró csomag automatikusan megszűnik. Amennyiben az előfizető szerződést köt a Világjáró tematikus díjcsomagra, 12 hónap határozott időtartamra, a Világjáró tematikus csomag (az Alap. és Családi csomag megléte esetén rendelhető meg) havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződés esetében a csomag aktiválásától számított első három hónapban bruttó 599 Ft/hó/csomag. A 4. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, amely jelenleg bruttó 799 Ft/hó/csomag.

Az Aktív+ tematikus csomag (az Alap. és Családi csomag megléte esetén rendelhető meg) havi díja 12 hónapos határozott idejű Aktív + szerződés esetében az aktiválástól számított első három hónapban bruttó 599 Ft/hó/csomag. A 4. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, amely az Aktív+ csomag esetén jelenleg bruttó 799 Ft/hó/csomag.

Eszköz kedvezményes bruttó ára

12 havi határozott idejű szerződéskötés esetén (bruttó Ft)

ALAP

CSALÁDI

Dekóder

8.999

8.999

CAM modul

8.999

8.999

Az első társkártya havi díja bruttó 299 Ft, a második társkártya havi díja bruttó 399 Ft.

C.) Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, csomagváltás

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az előfizető vállalja, hogy fenntartja jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben az előfizető az előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, vagy annak szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a szerződés megszűnéséig nyújtott és az előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

 • Igénybevett kedvezményes hónapok száma (a) szorozva (Kedvezményes időszakban igénybevett csomag listaára (b) mínusz a Kedvezményes előfizetési díj (c), azaz
 • Kártyaaktiválási díjból nyújtott kedvezmény (bruttó 700 Ft)
 • Az eszközök eladási árából nyújtott kedvezmény

Kedvezmény összege = a x (b - c)

Eszköz listaáras vételi ára – Eszköz kedvezményes vételi ára

A dekóder és a CA modul listaára bruttó 12.999 Ft/eszköz.

Az előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (12.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a szolgáltató MinDigTV Extra szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.

Oldal tetejére