Akciós feltételek új ügyfeleinknek

Akciós feltételrendszer új előfizetőknek 2018. augusztus 1-től

A.) Általános feltételek

Az akcióban azok az előfizetők vehetnek részt, akik:

 • új előfizetők, vagyis az akcióban való részvételre irányulói szándékukat tartalmazó nyilatkozatuk megtételekor a MinDigTV Extra szolgáltatás igénybe vételére a szolgáltatóval sem határozott, sem határozatlan időtartamú előfizetői szerződéssel nem rendelkeznek,
 • az új előfizetői szerződés keretében Alap vagy Családi műsorcsomagra fizetnek elő,
 • szóban, írásban, illetve a web áruházon keresztül a szolgáltatóval a szolgáltatás igénybe vételére vonatkozóan szerződést kötnek.
 • az akcióban részletezett szolgáltatási díjak a főkártyára vonatkozó havi díjak

Az akciósan igénybe vehető szolgáltatás az előfizető választása szerint Alap vagy Családi Műsorcsomag, az előfizetői szerződés határozott idejű, időtartama 12 hónap.

Az akció időtartama: 2018. augusztus 1. - visszavonásig

B.) Díjak

 • Az egyszeri kártyaaktiválási díj bruttó 1.500 Ft abban az esetben, amennyiben a MinDig TV Extra kártya mellé dekóder vagy kártyaolvasó modul is megvásárlásra kerül. Önálló kártya igénylése esetén (dekóder vagy kártyaolvasó modul nélkül) az egyszeri kártyaaktiválási díj minden esetben az általános szerződési feltételek (ÁSZF) 2. számú mellékletében szereplő listaáron (jelenleg bruttó 2.899Ft), kártyánként kerül kiszámlázásra, függetlenül a megrendelt programcsomagoktól.
 • Alap Műsorcsomag díja
 • Családi Műsorcsomag díja
 • Aktív+ és Világjáró tematikus csomagok díja
 • Eszközök akciós díjai

Az Alap Műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első három hónapban bruttó 1.499 Ft/hó. A 4. hónaptól, a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, amely jelenleg bruttó 1.999 Ft/hó.

A Családi Műsorcsomag havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első három hónapban bruttó 2.799 Ft. A 4. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, amely jelenleg bruttó 3.299 Ft/hó

A tematikus csomagok havi díja a 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében az aktiválástól számított első három hónapban bruttó 599 Ft/hó/csomag. A 4. hónaptól a hatályos ÁSZF 2. számú mellékletében szereplő listaárat alkalmazza a szolgáltató, mely az Aktív+ csomag és Világjáró csomag esetén jelenleg bruttó 799 Ft/hó/csomag.


Eszköz kedvezményes bruttó ára

12 havi határozott idejű szerződéskötés esetén (bruttó Ft)

ALAP

CSALÁDI

Dekóder

8.999

8.999

CAM modul

7.999

7.999

A határozatlan idejű előfizetői szerződés kötése esetén a listaárat alkalmazza a szolgáltató. A dekóder listaára bruttó 12.999 Ft, a CA modul listaára bruttó 11.999 Ft.

C.) Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, csomagváltás

Az előfizetői szerződés határozott ideje alatt az előfizető fenntartja jogviszonyát a szolgáltatóval. Amennyiben előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, annak szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy előfizető köteles megfizetni a szolgáltató által az előfizetői szerződés keretében a megszűnéséig nyújtott és az előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely az alábbiak szerint számítható ki:

 • Igénybevett kedvezményes hónapok száma (a) szorozva (Kedvezményes időszakban igénybevett csomag listaára (b) mínusz a Kedvezményes előfizetési díj (c), azaz

Kedvezmény összege = a x (b - c)

 1. Kártyaaktiválási díjból nyújtott kedvezmény (bruttó 1.399 Ft)
 1. Az eszközök eladási árából nyújtott kedvezmény

Eszköz listaáras vételi ára – Eszköz kedvezményes vételi ára

Az előfizető a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást, azonban a szüneteltetés ideje nem tartozik bele a kedvezményes időszakba (a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), valamint a kedvezmény a szüneteltetése alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik. Az akció időtartama alatti csomagváltásra az ÁSZF rendelkezései (12.2.5 pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a szolgáltató MinDigTV Extra szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.

MinDig TV Extra internet-hozzáférés szolgáltatásának akciós feltételei


ADSL akció 2018. nyár

Az akció kezdete: 2018. augusztus 1.

Az akció időtartama: visszavonásig tart,

A fentiekről a Szolgáltató a honlapján közzétett tájékoztatással, illetve általános szerződési feltételeinek „A Szolgáltató által indított jelenleg hatályos akciók” fejezetcím alól a lejárt akciók közé történő áthelyezésével értesíti az előfizetőket.

B.) Az akcióban való részvétel feltételei

Az akcióban azok az előfizetők vehetnek részt, akik:

Az akciósan igénybe vehető szolgáltatás az Előfizető választása szerint MinDig TV Extra Net XS, S, M, L internetcsomag, az előfizetői szerződés határozott idejű, amelynek választható időtartama 12 hónap.

C.) Akciós díjak és kedvezmények

Belépési díjkedvezmény

1.Az akció során a Szolgáltató a belépési díjat - amelynek összege bruttó 10.500 Ft, - elengedi.

Havidíj-kedvezmények

A szolgáltatás havi díja 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében bruttó 3.266 Ft. A határozott idő lejártát követően, az előfizetői szerződés tartama határozatlan időtartamúvá alakul, változatlan díjazással.

A szolgáltatás havi díja 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében bruttó 4.342 Ft. A határozott idő lejártát követően, az előfizetői szerződés tartama határozatlan időtartamúvá alakul, változatlan díjazással.

A szolgáltatás havi díja 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében bruttó 4.583 Ft. A határozott idő lejártát követően, az előfizetői szerződés tartama határozatlan időtartamúvá alakul, változatlan díjazással.

A szolgáltatás havi díja 12 hónapos határozott idejű szerződések esetében bruttó 5.330 Ft. A határozott idő lejártát követően, az előfizetői szerződés tartama határozatlan időtartamúvá alakul, változatlan díjazással.

Díjcsomagok megnevezése

Havi díj 12 hónapos határozott idejű szerződés esetén

MinDig Tv Extra Net XS

3.266 Ft

MinDig Tv Extra Net S

4.342 Ft

MinDig Tv Extra Net M

4.583 Ft

MinDig Tv Extra Net L

5.330 Ft

A megvásárolható modem díjából adott kedvezmény

A modem eladási listaára:bruttó 5.400 Ft

A kedvezmény mértéke:bruttó 401 Ft

D.) Az előfizetői szerződés megszűnése a határozott idő alatt, szüneteltetés, a sávszélesség módosítása

Az előfizetői szerződés határozott időtartama alatt az Előfizető vállalja, hogy fenntartja a jogviszonyát a Szolgáltatóval. Amennyiben az Előfizető az előfizetői szerződését a határozott idő lejárta előtt felmondja, vagy annak Szolgáltató általi felmondására okot ad, vagy az bármely más, az Előfizetőnek felróható okból megszűnik, úgy a Szolgáltató felszámíthatja az előfizetői szerződés keretében a megszűnéséig nyújtott és az Előfizető által ténylegesen igénybe vett kedvezmények összegét, amely a C.) pontban írt összegek alapul vételével az alábbiak szerint határozható meg:

Kedvezmény összege = a x (b - c)

 1. Belépési díjkedvezmény
 1. A modem eladási árából nyújtott kedvezmény

Eszköz listaáras vételi ára – Eszköz kedvezményes vételi ára

Az Előfizető kérelmére a Szolgáltató a szerződés határozott időtartama alatt szüneteltetheti a szolgáltatást az ÁSZF 5.1. pontjában meghatározott rendelkezések szerint, azonban a szüneteltetés időtartama nem számít bele a határozott időszakba (vagyis a szünetelés idejével a határozott idő meghosszabbodik), illetőleg a Szolgáltató által nyújtott kedvezmény a szüneteltetés alatt az ÁSZF szerint fizetendő díjakra nem vonatkozik.

Az akció időtartama alatti a sávszélesség módosítására az ÁSZF rendelkezései (12.2.6. pont) értelemszerűen irányadók.

Előfizető az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó írásos vagy szóbeli nyilatkozatával kijelenti, hogy a Szolgáltató MinDig TV Extra Net szolgáltatásának akciós kedvezménnyel történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen mellékletbe foglalt ajánlatát megismerte, és annak rá vonatkozó feltételeit az előfizetői szerződés törzsszövegében foglaltak szerint fogadja el.

Oldal tetejére