Felhasználói Tájékoztató

Az Antenna Hungária Zrt. „mindigTV mobil alkalmazás” szolgáltatásának igénybevételéről

A jelen tájékoztató a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó legfontosabb információkat tartalmazza, javasoljuk, hogy a szolgáltatás igénybe vétele előtt olvassa el figyelmesen!

1. A termék

Az Antenna Hungária Zrt. „mindigTV mobil alkalmazása” (a továbbiakban: „Alkalmazás”) használatával Ön ingyenesen, vagy díjfizetés ellenében élő adásokat, videókat, filmeket és más audiovizuális tartalmakat (a továbbiakban: „Digitális Tartalmak”) tekinthet meg mobil eszközén, letöltési lehetőség nélkül. Az előfizetéses tartalmakhoz oly módon férhet hozzá, hogy alkalmazás-boltokat üzemeltető társaságokkal (a továbbiakban: „Értékesítő”) kötött előfizetői szerződés alapján élő, on demand vagy esemény stream tartalmakat hív le.

Az Alkalmazás jelenlegi elérhetőségei:

Értékesítő

Alkalmazás-bolt

Google

Play áruház

Apple

App Store

Microsoft

Marketplace

2. A Szolgáltató

Az Alkalmazást az Antenna Hungária Zrt. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) üzemelteti, amelynek adatai az alábbiak:

a) Cégneve: „ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) Székhelye: 1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33.

c) Cégjegyzékszáma: 01-10-042190

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

d) A Szolgáltatónak a szolgáltatással kapcsolatos elektronikus elérhetősége: www.mindigtv.hu/mindigtv

2. Adatvédelem

Tájékoztatjuk, hogy az Alkalmazás és a kiszolgáló rendszer elment minden információt az Ön Alkalmazást érintő vásárlásaival kapcsolatban.

Az Alkalmazás használatával Ön elfogadja, hogy az Alkalmazás használat közben statisztikai információkat gyűjt, amelyeket Szolgáltató a szolgáltatás fejlesztése érdekében felhasználhat. A statisztikai adatok gyűjtése közben a rendszer megőrzi az Ön anonimitását.

3. Az Alkalmazás elérhetősége

Ahhoz, hogy Ön hiba- és fennakadásmentesen használhassa az Alkalmazást, mobil eszközén legalább 768 KB/s sebességű internet elérés szükséges, amelynek biztosítása – hardver és sávszélesség szempontjából egyaránt - az Ön felelőssége.

Ezen túl figyelembe kell vennie, hogy az Alkalmazás használata közben az adatok letöltése miatt az Ön internet szolgáltatója túlforgalmazási díjat számíthat fel, mely nem hárítható át a Szolgáltatóra.

Az Alkalmazás csak meghatározott platformokon és operációs rendszereken (Android, iOS, Windows) és azok meghatározott verzióin futtatható (Android 4.0, iOS 7, Windows 10 vagy ezek újabb verziói).

A piacon elérhető készülékek sokasága miatt a Szolgáltató nem teszteli az Alkalmazást minden, a piacon elérhető készüléken, így a különböző gyártók készülékein futó, a gyártó által módosított operációs rendszerek miatt előálló, nem megfelelő működésért a Szolgáltató nem vállalja a felelősséget.

Azzal, hogy Ön letölti vagy használja az Alkalmazást, hozzájárul ahhoz, hogy a rendszer időről időre frissítéseket és további funkciókat tölthessen le és telepíthessen az Alkalmazás javítása, támogatása és továbbfejlesztése céljából. Az Alkalmazás megfelelő működését csak akkor tudja a Szolgáltató biztosítani, ha Ön az Alkalmazás legújabb verzióját használja. A korábbi verziók használatából eredő hibák miatt a Szolgáltató nem vállalja a felelősséget.

4. Digitális tartalmak

Az Alkalmazás használatával hozzáférhetővé tett Digitális Tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak, így Ön azokról nem készíthet másolatot, azokat nem terjesztheti, nem sugározhatja, nem adhatja elő, nem jelenítheti meg nyilvánosan és semmilyen okból nem módosíthatja!

A Digitális Tartalmak tulajdonjogával a Szolgáltató vagy harmadik felek rendelkeznek, Ön csupán hozzáférési jogosultsággal bír a Digitális Tartalom tekintetében, arra vonatkozóan semmilyen formában nem szerez semmiféle szellemi tulajdont.

A Szolgáltató és a Digitális Tartalom tulajdonosai időnként értesítés nélkül eltávolíthatnak vagy korlátozhatnak Digitális Tartalmakat vagy korlátozhatják az azokhoz történő hozzáférést. A Digitális Tartalmak illegális terjesztése esetén Ön felelősségre vonható abban az esetben is, ha az Alkalmazás valamilyen hibája folytán fér hozzá a Digitális Tartalomhoz.

Az Alkalmazásban közzétett és megvásárolható Digitális Tartalmak tartalmazhatnak az Ön számára sértő részeket, amelyek akár külön megjelölés nélkül is szókimondónak minősülnek. Ön a szolgáltatást kizárólag saját felelősségre használhatja és a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség az olyan Digitális Tartalmakért, amelyeket Ön sértőnek, illetlennek vagy egyéb módon kifogásolhatónak talál.

A Digitális Tartalmak leírásai, bemutatása csupán az Ön kényelmét szolgálják, azok pontosságáért a Szolgáltató nem vállalja a felelősséget.

Az Alkalmazásban hozzáférhető egyes Digitális Tartalmakat szerzői jogi korlátaik miatt csak Magyarország területén lehet megtekinteni. Ennek ellenőrzésére a használt készülék IP címét használja a rendszer, amelyet a Szolgáltató folyamatosan frissít harmadik féltől származó forrásból. Amennyiben az Ön IP címe anonim vagy a tartomány nem Magyarország tartozik, úgy a Digitális Tartalom nem lesz hozzáférhető, mely esetben Ön az internet szolgáltatójához fordulhat.

5. A Szolgáltatás megvásárlása

Az előfizetéses Digitális Tartalmakhoz történő hozzáférés (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) megvásárlása során Ön azokat a fizetési módokat használhatja, amelyeket az Értékesítő biztosít erre a célra. A vásárlás esetében az Értékesítő által kiadott Általános Szerződési Feltételek az irányadók.

Amennyiben Ön automatikusan megújuló előfizetési módot választ, ebben az esetben annak lemondásáig minden előfizetési időszak végén az előfizetés árát az Ön számlájára terhelik. Az Ön feladata kikapcsolni az ilyen előfizetések automatikus megújulását, ha a továbbiakban nem szeretné azt igénybe venni.

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a megvásárolható előfizetések árait megváltoztassa.

Minden értékesítés végleges, az Alkalmazásban megvásárolt tartalmak esetében nincs helye elállásnak, vagy visszatérítésnek.

Egyes Digitális Tartalmak nem akkor lesznek elérhetők az Ön számára, amikor azokra előfizet, hanem amikor az előfizetett Digitális Tartalom időszerűen elérhetővé válik az Alkalmazásban (például élő programok esetében). Az ilyen Digitális Tartalomra ugyanúgy vonatkozik az előző bekezdésben tárgyalt elállási jog gyakorlása, mint bármely más termékre. Az ilyen Digitális Tartalmak egyszeri, élő megtekintést tesznek csak lehetővé, így ha Ön a kifizetés ellenére elmulasztja megtekinteni azt, abban az esetben Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

Amennyiben Ön az „azonnali üzenetek” funkciót letiltja, úgy a Szolgáltató nem küldhet üzenetet promóciós, figyelemfelkeltő, informatív vagy egyéb céllal (push üzenet). Az ebből eredő hátrányokat ez esetben Önnek kell viselnie.

6. A Szolgáltatás biztonsága

A Szolgáltató minden elvárhatót elkövet annak érdekében, hogy a Szolgáltatás megfelelően működjön, azonban ennek ellenére a Szolgáltatásban felléphetnek hibák, amelyek előfordulásáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, így különösen, ha a hibát:

  • támadás, vírus, külső beavatkozás, interferencia, hackelés vagy más, biztonságot érintő káros beavatkozás,
  • előre nem látható, külső elháríthatatlan ok (vis major), így különösen: elemi csapás, rendkívüli időjárási viszonyok, tűzvész, háború, a magyar vagy külföldi programok vételét befolyásoló műszaki vagy terjedési okból adódó vételromlás, zavarás vagy vételkimaradás, honvédelmi törvényben feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, jogszabályi változás

okozta.

Amennyiben az Ön készüléke meghibásodik, ellopják, vagy nem fér hozzá a rendszerében használt profiljához (Apple ID, Google Account, Live ID), úgy az alkalmazáson keresztül megvásárolt Digitális Tartalmak elveszhetnek.

7. Egészségügyi figyelmeztetés

Az esetleges sérülés és a szeme megerőltetésének elkerülése érdekében rendszeresen meg kell szakítania az Alkalmazás használatát, különösen akkor, ha a használat következtében fájdalmat vagy fáradságot érez. Az emberek nagyon kis százalékánál agyvérzés következhet be, amikor bizonyos vizuális hatásoknak, például villogó fényeknek vagy az Alkalmazásban megjelenő mintáknak vannak kitéve. A tünetek közé tartozik többek között a feledékenység, a módosult látás, a végtagok reszketése, rángatózása vagy remegése, a zavartság, a zavarodottság, az eszméletvesztés és a görcsök. Ha e tünetek bármelyikét tapasztalja, akkor azonnal hagyja abba az Alkalmazás használatát, és forduljon orvoshoz, vagy ha valaha voltak agyvérzésre utaló tünetei, akkor még az Alkalmazás használata előtt kérje ki egy orvos véleményét!

Ha gyermekük használja az Alkalmazást, akkor a szülő felelős azért, hogy megfigyelje, hogy gyermekén nem jelentkeznek-e ilyen tünetek.

8. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták

A Szolgáltatással, annak hibáival kapcsolatban az app@mindigtv.hu e-mail címen tehet bejelentést.

Jó szórakozást kívánunk!

Antenna Hungária Zrt.

mindigTV üzletág

Oldal tetejére